Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen

In subsectie 1.8.3.1 van het ADR/VLG wordt de volgende eis aan ondernemingen gesteld: ‘Elke onderneming, waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, of met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu.’

De bedrijfsleiding wijst in dit kader een interne of externe veiligheidsadviseur aan als veiligheidsadviseur van het bedrijf, waarmee wordt voldaan aan het gestelde in artikel 1.8.3.3 – 1.8.3.4 van het ADR/VLG.

De veiligheidsadviseur werkt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding, wat betekent dat de bedrijfsleiding altijd verantwoordelijk blijft en niet de veiligheidsadviseur. Dit geldt voor de verantwoordelijkheid van zowel een interne als externe veiligheidsadviseur.

 

PaintPro en ADR

Voor de realisatie van de ADR applicatie binnen PaintPro, werken wij samen met MCT. MCT beweegt zich op het gebied van trainingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en beschikt ook over een team van externe veiligheidsadviseurs zoals eerder omschreven.