Om goed en snel te kunnen werken moet een pakket helder en overzichtelijk zijn. Uiteraard geldt deze helderheid ook voor de financiële administratie en het beoordelen van de resultaten. Alleen zo kunt u grip op uw bedrijf houden. Binnen PaintPro kunnen diverse analyses worden uitgevoerd met behulp van statistieken en rapportages die flexibel ingericht kunnen worden. Men kan zelf eigen KPI’s definiëren.

Voor PaintPro is er naast de mogelijkheid om deze informatie te exporteren naar Execl, een connector gebouwd met PowerBI. PowerBI is een business analytics tool van Microsoft die op basis van datasets dynamische visuele weergaven kan presenteren op zowel pc, tablet als smartphone.