Om het maximale uit uw bedrijf te halen heeft u een efficiënt systeem nodig dat meegroeit met veranderende behoeften en wensen uit de markt. Door kritisch te blijven en via regelmatig overleg met de gebruikers wordt PaintPro zo efficiënt mogelijk gehouden. Een hoge mate van efficiency wordt bereikt door verdere digitalisering en het toepassen van (keten)integratie met andere systemen en platforms.

S@les in de Bouw
S@les in de Bouw heeft de SALES Standaard gedefinieerd. Dit is een berichtenstandaard voor elektronische communicatie tussen partijen in de bouw- en installatiesector. Denk hierbij aan artikellijsten, pakbonnen en verkoopfacturen in xml formaat. XiTec is lid van Sales in de bouw en heeft binnen PaintPro de koppeling gerealiseerd. Ga voor meer informatie naarwww.salesindebouw.nl

EDI (Electronic Data Interchange)
Voor het digitaal uitwisselen van orders, pakbonnen en facturen wordt in de branche steeds mee gebruik gemaakt van gestandaardiseerde EDIFACT berichten, kortweg EDI. Naast de inhoudelijkheid van de berichten dienen deze tevens op een bepaalde wijze gecommuniceerd te worden, feitelijk een ‘digitale postbode’. Binnen PaintPro is een EDI module aanwezig. Voor het verzenden en ontvangen van de EDI berichten werken wij samen met SPFI.

Barcode scanning
Door de groeiende assortimenten van leveranciers is het gebruik van barcode scanning een must geworden. Er wordt tijd bespaart aan de balie doordat opzoeken van artikelen niet meer nodig is en fouten door verkeerde artikelen te selecteren worden tot een minimum beperkt. Naast het gebruik van barcodescanners aan de balie, biedt PaintPro tevens de mogelijkheid voor orderpicking en het ontvangen van goederen via handterminals met barcode scan functies. De orders kunnen direct verwerkt worden in het systeem.

Factuurscanning en -verwerking
Ondanks de verdergaande digitalisering worden er nog veel documenten en inkoopfacturen per pdf of per post aangeleverd. Papieren inkoopfacturen kunnen door scannen omgezet worden naar een pdf document. De pdf documenten kunnen verwerkt worden in PaintPro via de module Document Capture. Data uit het pdf-document wordt via OCR-scanning in PaintPro geïmporteerd, waarna het verder verwerkt kan worden. Tevens is het originele pdf-document direct vanuit PaintPro toegankelijk. Verdere opslag op het interne systeem in niet nodig.
De voordelen in tijd en het voorkomen van handmatige fouten laten zich raden.
Voor deze module zijn wij partner van IDYN.

Digitaal documenten verzenden
Voor het direct en op eenvoudige wijze versturen van documenten per e-mail, zoals facturen, creditnota’s, offertes, in- en verkooporders, is een specifieke module binnen PaintPro ontwikkeld. Hiermee kunnen direct (porto)kosten bespaard worden.