Om optimaal te kunnen werken is het verstandig om zoveel mogelijk in één pakket te werken. Hierdoor kunnen gegevens van verschillende afdelingen of disciplines (denk aan inkoop, verkoop, boekhouding, voorraad) gedeeld worden. Dit werkt alleen met een compleet, veelomvattend pakket. PaintPro is zo’n compleet pakket; verkopen, inkopen, magazijnbeheer, CRM en financiële boekhouding zitten in één pakket.

Naast de medewerkers die direct (via het netwerk) gebruik maken van het systeem, komt er steeds meer vraag naar on-line toegang voor buitendienst medewerkers, klanten en eventueel leveranciers.

Webshop
PaintPro beschikt over een connector waarmee gekoppeld wordt met een eigen webshop. Via de webshop kan het assortiment aan de klanten getoond worden op basis waarvan zij bestellingen kunnen plaatsen. Dit assortiment kan anoniem zijn, zonder inlog en prijzen, na inloggen kan er voor gekozen worden om alleen een vooraf vastgesteld assortiment aan de klant te tonen (Mijn producten) of de klant te laten shoppen in de complete assortiment. Prijzen zijn dan klant specifiek. De inrichting van het complete assortiment, producten, klanten, prijzen enzovoort, gebeurt in PaintPro. Het CMS van de webshop heeft men nagenoeg niet nodig. De bestellingen vanuit de webshop worden direct in PaintPro verwerkt.

Portal
Naast klanten kan de portal tevens gebruikt worden door de buitendienst. Men beschikt direct (bij de klant) over de juiste informatie om het gesprek met de klant efficiënt te voeren. Men kan tevens beschikken over een eigen agenda met afspraken, taken, bezoekverslagen, verkoopkansen, notities en klantstatistieken. De efficiency van de buitendienst wordt hierdoor vergroot en men hoeft minder vaak een beroep te doen op de binnendienst. Binnen de portal kan men tevens direct een order plaatsen op basis van het afgenomen assortiment.

Apps
Een toegevoegde waarde wordt steeds meer geleverd door gebruik van apps; Applicaties die speciaal zijn ontwikkeld voor eenvoudig gebruik op een smartphone. Voor PaintPro zijn de volgende apps te integreren:

  • Bestel app
    In feite een webshop, maar dan specifiek voor de smartphone en tablet ontwikkeld. Hierbij is het mogelijk dat de klant alleen gebruik maakt van het eigen assortiment om het bestellen zo eenvoudig mogelijk te houden.
  • Formulieren app
    Binnen organisatie maakt men nog veelvuldig gebruik van (interne) papieren formulieren. Via de applicatie van MoreApp is dat niet meer nodig. Formulieren kunnen indien gewenst zelf aangemaakt worden. XiTec is partner van MoreApp. Naast het feit dat wij u kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van formulieren en de daaraan gekoppelde pff-documenten, hebben wij tevens een connector met MoreApp ontwikkeld. Hiermee kan benodigde data vanuit PaintPro overgezet worden naar de back-office van MoreApp waarvan de formulieren gebruik kunnen maken. Nadat de formulieren zijn ingevuld kunnen deze verstuurd worden, zogenaamde registraties. Via de connector kan het formulier en de ingevoerde informatie in PaintPro verwerkt worden.
  • Ondertekenen pakbonnen
    Bij gebruik van eigen transport worden de producten door de chauffeur bij de klant (op het werk) afgeleverd. De chauffeur maakt gebruik van een routelijst en laat de pakbonnen ondertekenen door degene die de producten ontvangt. De getekende pakbonnen, of de getekende routelijst, gaan terug naar administratie waar deze worden opgeslagen of ingescand vooropslag op de server. Met deze applicatie behoort dit tot het verleden.De chauffeur heeft een app mat daarop alle pakbonnen van zijn route. De pakbonnen zijn via een routelijst te raadplegen en in te delen. De ontvanger van de goederen tekent voor ontvangst waarna de getekende pakken naar de klant gemaild kan worden en naar administratie waar deze gelijk digitaal is opgeslagen.