De door XiTec ontwikkelde portal is te koppelen aan PaintPro en kan zowel door de eigen medewerkers als de klanten gebruikt worden. Door het inzetten van een portal kan een efficiency verbetering gerealiseerd worden. De buitendienst heeft direct inzage en kan zelf de benodigde informatie inzien, de druk op de binnendienst zal verminderen.

Uw klanten kunnen zelf de door u beschikbaar gestelde informatie raadplegen, zelfs buiten de normale kantoortijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvragen kortingen en/of prijzen, reeds verstuurde facturen, plaatsen van een order, enzovoort.

 

Met een Klantportal, ook wel bekend als een klant extranet deelt u informatie met uw klanten voor een betere klantrelatie.

De Klantportal helpt uw organisatie nóg servicegerichter te zijn, doordat u 24 uur per dag bereikbaar bent voor uw klanten. Daarnaast biedt de Klantportal mogelijkheden voor efficiency verbetering en het kan een enorme besparing opleveren doordat uw medewerkers niet alle klanten persoonlijk te woord hoeven staan.

Efficiency verbetering
Een Klantportal geeft de mogelijkheid om kosten te besparen door klanten zelf informatie te laten opvragen en uw communicatie en contacten met klanten te stroomlijnen.

Het behouden van klanten
Met een Klantportal biedt u uw klanten een sterk verbeterde dienstverlening via het internet. De praktijk wijst uit, dat dit resulteert in grotere klantentrouw.

Meer omzet
Door middel van uw Klantportal bent u beter in staat uw klanten passende producten en diensten aan te bieden (u verzamelt meer en betere informatie van uw klanten), waardoor u meer kunt up- en cross-sellen (Meer verschillende producten/productgroepen verkopen bij bestaande klanten).

Meer rendement
Door de efficiencyverbetering enerzijds en de groei van uw omzet anderzijds zal uw rendement over uw bestaande klantenbestand verbeteren.

Online klant dienstverlening
Met een Klantportal geeft u uw klanten de mogelijkheid om een probleem te melden of informatie aan te vragen of in te zien. Dit verlaagt de druk op uw organisatie.

Met een Klantportal kunt u een aantal processen gemakkelijker maken voor zowel uzelf als uw klanten. U kunt uw klanten toegang geven tot de Klantportal voor bijvoorbeeld het bekijken van kortingen en artikelprijzen, bekijken van documentatie, aanvragen van documentatie, of het bekijken van facturen. U maakt zelf een keuze welke zaken via de Klantportal kunnen worden afgehandeld.

 

Uw medewerkers (buitendienst) kunnen de portal gebruiken voor een overzicht van het actuele artikel- en klantenbestand. Het klantenbestand kan zelfs beperkt worden tot de klanten waarvoor de medewerker rechten toe heeft. Tevens biedt de portal de mogelijkheid om de statistieken te beoordelen, waardoor direct inzichtelijk is welke klanten de hoogste omzetstijging dan wel omzetdaling hebben.

De buitendienst medewerker kan bij de klant direct antwoord geven op vragen met betrekking tot prijzen en kortingen, een offerte of order plaatsen, het assortiment beoordelen of de openstaande posten bespreken. Naast deze klant gebonden activiteiten, beschikt men tevens over een agenda voor het vastleggen van afspraken, taken, notities en bezoekverslagen.

Met de medewerker portal beschikt uw organisatie over een efficiënte ……….